Screenshot 2017-12-01 10.40.33

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, träder i kraft den 25 maj 2018.

Om du genomfört ett köp av en kurs kan du närsomhelst ta del av vilka uppgifter vi har om dig, genom att skicka e-post till oss.

Vi använder dina uppgifter (ditt namn, eventuell organisationstillhörighet och en e-postadress) enbart till att skräddarsy och skicka olika typer av e-postmeddelanden med information om vår verksamhet till dig.

Utöver laglig skyldighet att informera myndigheter och liknande kommer vi aldrig dela med oss av dina uppgifter till tredjepart.

Bästa hälsningar
Cathrine Schück
VD, Work in progress by Schuck AB

kontakt

Work in progress by Schuck AB
cathrine@schuck.se
Mobil: 070-733 30 27

Bank- och företagsuppgifter
Företaget har F-skattsedel

Org.nr: 580404-0342
BG: 59365015
Swish: 123 388 8682 (Företag)

Om Paysons säkerhetshantering
> Läs även mer här


Payson har som personuppgiftsansvarig ett generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Payson är certifierade av säkerhetsbolagen Trustwave och GlobalSign.
 
Autentisering och kryptering
All datakommunikation sker med Transport Layer Security (TLS). För att få tillgång till Tjänsterna krävs inloggning med BankID alternativt användarnamn och lösenord.
  • Payson använder krypterad kommunikation i form av TLS. All datakommunikation till och från Användarens datorer krypteras med TLS, den senaste godkända Internetstandarden för krypterad kommunikation.
  • Payson tillämpar lösenordsskydd i form av att inloggningsförfarandet är helt krypterat, vilket innebär att ingen information skickas som okrypterad text. Användarens lösenord lagras i envägskrypterat format, med ett standardiserat envägschiffer.
  • För att undvika att obehöriga får tillgång till information, om en dator lämnas obevakad, loggar systemet automatiskt ut Användarens vid inaktivitet. Användaren står alltid för risken vid obehörig användning av Tjänsterna som följd av att ha lämnat en inloggad dator obevakad.
  • Det sker kontinuerlig verifiering av användare. Varje anrop till Paysons servrar innebär en kontroll av den inloggades behörighet.
  • Alla korttransaktioner bygger på bankernas 3D-Secure teknik.