Vad är KBT?

KBT = Kognitiv Beteende Terapi
Kognitiv beteendeterapi är en famgångsrik behandlingsmetod inom psykologin. Terapin handlar om att undersöka i vilken mån det egna föreställningarna vi har stämmer med verkligheten eller inte. Man menar att det vi upplever som ett problem uppstår i sambandet mellan hur vi tänker, känner och handlar. Tankarna i sin tur växer fram ur vår självbild, det vill säga hur vi ser på oss själva och våra brister och tillgångar.